مطالب مرتبط با کلید واژه " ساختار معاونت "


معاون دانشجویی _ فرهنگی

معاونت دانشجویی یکی از محوری‌ترین و حساسترین بخش‌های دانشگاه است که ارتباط مستقیم با دانشجویان دارد و فراهم‌کننده نیازهای عمومی دانشجویان و مدافع حقوق آنان در دانشگاه است. این معاونت دارای بخشهای زیر است که وظیفه تأمین نیازهای رفاهی، بهداشتی- ...

نقل و انتقالات دانشجویی

زمان و نحوه درخواست نقل و انتقالات زمان ثبت نام : زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی  از مورخ 15خرداد لغایت 15 تیر می باشد و در نیمسال دوم سال تحصیلی  از مورخ ...