کانون های فرهنگی

کانون های فرهنگی دانشجویان

دبیر کانون

کانون قرآن وعترت

فتانه ممبینی

کانون مهدویت

آرش پلیمی 

کانون آسیب های اجتماعی (اندیشه پویا)

مهزیار خردمند

هیات ثارالله

فاطمه منصوری

کانوان طراحی و هنر

منا قاطعی

کانون خیریه

حجت الله صالحی پور پاورصاد

کانون تئاتر آوان

میثم اسدی