نقل و انتقالات دانشجویی

زمان و نحوه درخواست نقل و انتقالات

زمان ثبت نام :

زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی  از مورخ 15خرداد لغایت 15 تیر می باشد و در نیمسال دوم سال تحصیلی  از مورخ 15آبان لغایت 15 آذر می باشد.
تذکر :   روند ثبت درخواست خود را به روز آخر موکول نفرمایید.
 
نحوه درخواست :
کلیه دانشجویان متقاضی نقل و انقتالات می بایست در تاریخ های ذکر شده در هر نیمسال به مراجعه به سایت نقل و انتقالات دانشجویی به نشانی https://monada.iau.ir  نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند .
 

 

لازم به ذکر است کلیه دانشجویان متقاضی، می بایست دارای شرایط عمومی مندرج در شیوه نامه باشند.

 

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ساختار معاونت