امور مشمولین و نظام وظیفه

امور مشمولین


امور مشمولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز زیرنظر معاونت دانشجویی این واحد فعالیت می کند، عمده فعالیت های این قسمت شامل موارد زیر می باشد:

1-بررسی وضعیت نظام وظیفه کلیه دانشجویان مرد در بدو ثبت نام و تطبیق وضعیت ایشان با مقررات قانون نظام وظیفه عمومی و ضوابط ثبت نام مشمولان وظیفه عمومی در هرسال

2- معرفی افراد مشمول واجد شرایط ادامه تحصیل به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی جهت اخذ معافیت تحصیلی

3- ارایه گواهی قبولی به افراد در حین انجام خدمت وظیفه عمومی جهت ترخیص از یگان مربوطه و ادامه تحصیل

میزان سنوات مجاز اولیه  تحصیل در مقاطع مختلف برای دانشجویان ورودی مهرماه 90 به بعد برابر جدول زیر می باشد:

میزان سنوات (سال)

نام مقطع

6

دکتری ناپیوسته( تخصصی)

3

کارشناسی ارشد ناپیوسته

5

کارشناسی پیوسته

3

کارشناسی ناپیوسته

2.5

کاردانی

 

چناچه دانشجویی نتواند تحصیلات خویش را در سنوات مجاز اولیه به اتمام رساند، پس از ارایه درخواست به حوزه معاونت آموزشی و طرح در کمیسیون موارد خاص با در دست داشتن مدارک لازم ( 1- کپی کمیسیون 2- کپی معافیت تحصیلی 3- کارنامه کل و اعلام واحدهای باقیمانده ) جهت انجام مراحل اخذ مجوز ادامه تحصیل از معاونت وظیفه عمومی در سنوات ارفاقی، بایستی به امورمشمولین واحد مراجعه نماید.

 تذکر مهم : مهلت اخذ مجوز سنوات ارفاقی حداکثر سه ماه پس از اتمام سنوات اولیه می باشد.

خروج از کشور مشمولان:

شرایط خروج موقت از کشور مشمولان به قرار زیر است:

1-فاقدغیبت باشند.

2-وضعیت تحصیلی مشخص داشته باشند.

3-مهلت معرفی مشمولان غارغ التحصیلان به پایان نرسیده باشد یا دارای برگ اعزام بدون غیبت باشند.

4-  برای مراجعت به موقع به کشور وثیقه مورد نیاز را بسپارند.

 

مراحل اخذ مجوز خروج از کشور:

1 – ثبت درخواست در سایت www.services.epolice.ir 

2-پرداخت قیش بانکی به مبلغ 10000 تومان به حساب 0104460446004 بانک ملی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

3-اخذ کارنامه کل از آموزش و مراجعه به امور مشمولین دانشگاه