شیوه نامه انضباطی دانشجویان

خلاصه ای از شیوه نامه انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

با توجه به اهمیت سلامت معنوی و ظاهری فضاهای علمی، آموزشی و دانشگاهی کشور، کمیته های انضباطی در راستای پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان تشکیل می شوند. این کمیته ها، وظیفه رسیدگی به تخلفات دانشجویی را به گونه ای که این
شیوه نامه تعیین می کند، به عهده می گیرند.

 عناوین تخلفات:
الف- جرایم عمومی
ب- تخلفات آموزشی و اداری
ج- تخلفات سیاسی و امنیتی
د- تخلفات اخلاقی

الف- جرایم عمومی شامل:
۱) تهدید یا ارعاب یا سلب امنیت
۲) اخاذی یا تطمیع برای ارتکاب جرایم یا تخلفات مندرج در این شیوه نامه
۳) توهین یا فحاشی یا هتک حرمت
۴) افتراء یا نشر اکاذیب
۵) ضرب و جرح
۶) جعل
۷) سرقت
۸) ارتشاء، کلاهبرداری، اختلاس
۹) قتل

ب- تخلفات آموزشی و اداری شامل:
۱) تقلب در امتحان پایان ترم
۲) تقلب در امتحان میان ترم
۳) تقلب در تکالیف مربوط به فعالیت های آموزشی یا پژوهشی موظف
۴) تقلب به صورت جایگزینی
۵) ارتکاب هر فعلی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود.
۶) ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت

 توضیحاتی از موارد تخلفات آموزشی
۱. استفاده غیر مجاز از کتاب، جزوه و.... در جلسه امتحان در جهت پاسخگویی به سؤالات یا نگاه کردن به برگ پاسخنامه فرد مجاور و یا نگاه کردن به نت های نوشته شده بر روی صندلی و دیوار، یا هر عملی که منجر به تغییر نمره دانشجو از منبعی غیر از دانسته های خود دانشجو شود، تقلب محسوب شده و نمره ۲۵/۰ برای درس مربوطه درج خواهد شد.
۲. چنانچه تقلب دانشجویی برای اعضای کمیته انضباطی محرز شد، طبق بند فوق با وی رفتار خواهد شد و در هر شرایطی جای هیچ گونه مساعدتی از قبیل حذف یا تغییر نمره وجود نخواهد داشت.
۳. خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحاء برگه و پاره نمودن آن و فرستادن دیگری به جای خود به جلسه امتحان، از مصادیق دیگر تقلب محسوب شده و علاوه بر درج نمره ۲۵/۰ در درس مربوطه، تنبیهات دیگری برای دانشجوی متخلف

طبق مفاد شیوه نامه به اجرا در خواهد آمد.
۴. نقض مقررات جلسه امتحان حتی بدون ارتکاب فعل، که اهم مصادیق آن عبارتند از: همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه یادداشت، موبایل، ام پی تری پلیر، ساعت هوشمند، ماشین حساب و....
۵. نوشتن اسم غیر واقعی روی برگه امتحانی، ترک جلسه امتحان پس از رؤیت سؤالات و قبل از امضای لیست حضور و غیاب، فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود یا کمک به دیگران برای پاسخگویی به سؤالات که با متخلف برحسب شدت و ضعف تخلف، طبق شیوه نامه رفتار خواهد شد.
۶. در صورت تصحیح رفتار دانشجو و عدم تکرار تخلف، کمیته انضباطی دانشجویی بنا به تشخیص، می تواند اجرای تمام یا بخشی از حکم را به حالت تعلیق درآورد.

 نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره و تخفیف یا تشدید احکام
۱- دانشجو از زمان دریافت رأی کمیته انضباطی، به مدت ۱۵ روز اداری فرصت دارد نسبت به حکم صادره در کمیته بدوی اعتراض کند.
۲- دانشجو درخواست تجدیدنظر خود را به طور کتبی به دبیر کمیته انضباطی واحد تحویل داده و مراحل پیگیری درخواست وی در واحد دانشگاهی انجام می شود.
۳- در صورتی که دانشجو از دریافت حکم اولیه استنکاف نماید یا در مهلت مقرر نسبت به حکم اولیه اعتراض نکند، حکم اولیه عیناً قطعی محسوب می شود.
۴- تمرد دانشجو از پذیرش و اجرای احکام و دستوراتی که کمیته انضباطی صادر می کند به معنای تکرار تخلف است که پس از رسیدگی در کمیته بدوی می تواند موجب اعمال مجدد تنبیه و یا یک تا دو درجه تشدید تنبیه بر اساس ترتیب مندرج در مفاد شیوه نامه شود.
۵- واحد می تواند در صورت عدم حضور دانشجو برای تفهیم یا استنکاف از دریافت رأی کمیته انضباطی، کلیه عملیات آموزشی وی اعم از ثبت نام و فراغت از تحصیل و مانند آنها را تا حضور وی و تکمیل مراحل رسیدگی متوقف کند.
۶- به تخلفات دانشجویان مهمان و انتقالی، که تخلف در زمان تحصیل دانشجو در آنجا صورت گرفته است، کمیته انضباطی دانشجویی بدوی واحد دانشگاهی رسیدگی خواهد کرد و چنانچه در موقع اجرای حکم، دانشجو در آن واحد نباشد کمیته انضباطی دانشجویی واحدی که محل تحصیل دانشجو است، مکلف به اجرای حکم صادره خواهد شد.
۷- رسیدگی به درخواست انصراف، میهمانی یا انتقالی آن دسته از دانشجویان که پرونده تخلفشان در کمیته های انضباطی در دست رسیدگی است و اجرای احکام انضباطی صادر شده در خصوص آنان به انجام نرسیده است، منوط به موافقت و اعلام نظر قطعی آن کمیته هاست.

ج- تخلفات امنیتی
۱- دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها
۲- عضویت در گروهک های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها
۳- فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی غیر قانونی
۴- توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی، ادیان رسمی کشور و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند تظاهر به روزه خواری، توهین به حجاب، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک به طور شفاهی یا کتبی از طریق شعار نویسی، پخش اعلامیه و....)
۵- ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه یا خوابگاه

د- تخلفات اخلاقی
۱- استعمال مواد مخدر، اعتیادآور یا روان گردان یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش، نگهداری و توزیع
این گونه موارد

۲- قمار
۳- به کارگیری، خرید و فروش یا تکثیر و توزیع نوارهای ویدیوئی یا صوتی یا لوح های رایانه ای مبتذل و مستهجن
۴- تخلفات رایانه ای و الکترونیکی
۵- عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیر متعارف یا آرایش مبتذل
۶- عدم رعایت شئون دانشجویی (عدم رعایت حقوق دیگران، پرخاشگری، اهانت، ایجاد درگیری و بی احترامی به هر یک از کارکنان، اساتید و عوامل اجرایی امتحانات)
۷- تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع
۸- انجام عمل منافی عفت
۹- استفاده از علائم و نشانه های مکاتب نوظهور یا ترویج مکاتب نوظهور (شیطان پرستی و.....)

 برخی از بندهای تنبیهات انضباطی
 احضار و اخطار شفاهی
 تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو
 اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو
 تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو
 توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو
 اخذ تعهد کتبی از دانشجو مبنی بر عدم تکرار تخلف
 محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه و یا تغییر در آنها از قبیل: وام، خوابگاه و غیره از یک ماه تا طول مدت زمان
باقیمانده از تحصیل
 دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد.
 حذف درس مربوط به تخلف آموزشی
 دادن نمره ۲۵/۰ در درس یا امتحان مربوط به تقلب
 منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات
 منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی با احتساب سنوات
 منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات
 منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال تحصیلی با احتساب سنوات
 منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات
 منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال تحصیلی با احتساب سنوات
 منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات
 منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال تحصیلی با احتساب سنوات
 تغییر محل تحصیل دانشجو (در صورت لزوم همراه با تغییر رشته تحصیلی ضمن رعایت مقررات آموزشی و آزمون)
 اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی برای واحدهای دیگر
 اخراج و محرومیت از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی از ۱ تا ۵ سال


حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز