ارتباط با کانون

مسئول کانون فارغ التحصیلان دانشگاه:

تلفن تماس: ۴۴۳۵۲۸۰ و ۴۴۵۷۶۱۲ داخلی ۳۰۲

پست الکترونیک: kanoon@khouzestan.srbiau.ac.ir