ویژه فارغ التحصیلان

قابل توجه دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

به منظور تسریع در صدور گواهینامه پایان تحصیلات لطفاً موارد ذیل را مورد توجه قرار داده و با همکاران دانشگاه هماهنگی فرمائید تا در هنگام فارغ التحصیلی در حداقل زمان امور فارغ التحصیلی به انجام رسد:

۱- از کامل بودن پرونده و وجود مدارک مشروحه ذیل اطمینان حاصل نمائید:

- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه

- فتوکپی دوطرف کارت شناسایی ملی

- مدرک مقطع پایه معتبر

- تسویه حساب

- تائیدیه تحصیلی مقطع پایه و ریزنمرات آن

- عکس قابل قبول و غیرکپی که بر روی گواهینامه موقت استفاده می‌شود و با عکس موجود در سیستم که بر روی دانشنامه پرینت می‌گردد یکسان باشد.

- تمبر مالیاتی

- فیش هزینه بررسی و صدور مدارک

- فتوکپی مدرک نظام وظیفه برای آقایان

۲- در موارد زیر اخذ مجوز از گروه و تائید مدیر کل آموزش نیاز است:

- چنانچه با پایان نامه بیش از ۴ واحد درسی اخذ شده باشد.

- در مواردی که دروس مشابه از مقطع پایه به عنوان جبرانی پذیرفته شود

- اگر درسی انتخاب و به دلیلی پاس نشود و در ترمهای بعدی نیز انتخاب نشده باشد.

- چنانچه جمع تعداد واحدهای پاس شده بیش از سرفصل دروس باشد.

- چنانچه در آزمون ورودی رشته بدون گرایش بوده و در زمان فارغ التحصیلی مدرک با گرایش صادر شود.

۳- در موقع تحویل پرونده به فارغ التحصیلی علاوه بر مدارک قبلی اسناد ذیل نیز باید پیوست گردد

-اصل صورتجلسه دفاع بدون خدشه و خط خوردگی با امضاء و مهر کامل (این فرم باید مطابق فرم علوم و تحقیقات بوده و تعیین سقف شده باشد)

-فرم تأیید مقاله با امضا و مهر مدیر پژوهشی واحد

- صفحه اول مقاله امضا و مهر مدیر پژوهشی واحد

-مجوز مرخصی‌ها با تائید مدیر کل آموزش (در صورت لزوم)

-در صورتیکه در هر موردی رعایت مقررات آموزشی نشده باشد مجوز لازم است.

-مجوز انتقال از واحد مبدا و مقصد برای انتقالی‌ها (در صورت لزوم)

-سند پذیرش (برای دانشجویان انتقالی‌ها این سند از دو واحد مبدا و مقصد نیاز است.)

-مجوز میهمانی به انضمام دروس معرفی شده از واحد مبدأ و کارنامه واحد مقصد (در صورت لزوم)

-مجوز افزایش سنوات (در صورت لزوم)

-وضعیت امتحان جامع برای دکترای تخصصی

-وضعیت آزمون زبان برای دکترای تخصصی

-شماره دانشجوئی باید دائم بوده (اعلام شده از مرکز آزمون) و با شماره موقت مدرک پایان تحصیلات صادر نمی‌شود.

-سوابق معادل سازی در صورت لزوم