برنامه مشاوران مرکز

باسمه تعالی

برنامه زمان‌بندی مشاوران مرکز مشاوره دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز نیمسال اول ۹۶ ۹۵

ایام هفته

کارشناس مربوطه

ساعت مشاوره

موضوع کارشناسی

صبح

عصر

شنبه

خانم نرگس خاتون خلیلیان (روان شناس)

۱۰- ۸

 

روانشناختی (خشم، افسردگی، استرس)، تحصیلی

آقای دکتر بهنام مکوندی (روان شناس)

۱۰-۱۲

 

فردی ازدواج تحصیلی

آقای غلامرضا بهنیا (مشاور)

 

۱۳-۱۶

فردی ازدواج خانواده

یکشنبه

خانم طیبه جعفری (مددکار)

۱۰-۱۲

 

مددکار (افزایش توانایی و قابلیت افراد در سازگاری با وظایف و مشکلاتی که با آن روبرو هستند)

خانم دکتر سحر صفرزاده (روان شناس)

 

۱۳-۱۴

روانشناختی (اضطراب، ارتباطی، عاطفی...)

آقای دکتر بهنام مکوندی (برنامه ریز درسی)

 

۳۰-۱۶: ۱۵

مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی

دوشنبه

آقای شمس الدین طرفی (روان شناس بالینی)

۱۱-۸

 

روانشناختی (خشم، افسردگی، استرس، اضطراب)

خانم دکترزهرا دشت بزرگی (روان شناس)

۱۱-۱۲

 

پیش از ازدواج خانواده فرزندپروری

خانم سیده سعیده حجازی (مشاور)

 

۱۳-۱۴:۳۰

مشاوره مذهبی، فرهنگی

 

خانم مولود امیری (روان شناس)

 

۱۴-۳۰-۱۶

مشاوره شغلی

سه شنبه

آقای دکتر محمود باوی (حقوقدان)

۹-۱۰

 

مشاوره حقوقی

خانم منا محسنی (تغذیه و رژیم درمانگر)

۱۰-۱۲

 

مشاوره تغذیه و رژیم درمانی (دیابت، فشارخون، و...)

آقای حمید شرقی (روان شناس)

 

۱۴-۱۶

آزمون های روان شناختی (اضطراب، استرس،...)

چهارشنبه

آقای حمید شرقی (روان شناس)

۸-۱۰

 

ازدواج فردی خانواده

خانم لیلا برون (روان شناس)

۱۰-۱۲

 

فردی کودک

حجت الاسلام سعید بابایی

 

۱۳-۱۴

مشاوره مذهبی، فرهنگی

 

خانم فرزانه حیدری (روان شناس بالینی)

 

۱۴:۳۰-۱۶

آسیب های اجتماعی (طلاق، اعتیاد و پیشگیری و...)

 

توجه: آقای دکتر محمود چناری: روان پزشک این مرکز می باشند.