برنامه مرکز مشاوره نیمسال دوم ۹۸-۹۷

باسمه تعالی

برنامه زمان‌بندی مشاوران مرکز مشاوره دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز نیمسال دوم 98-97

 

ایام هفته

کارشناس مربوطه

ساعت مشاوره

موضوع کارشناسی

صبح

عصر

شنبه

آقای غلامرضا بهنیا(مشاور)

8-12

 

فردی- ازدواج- خانواده

حجه الاسلام دکترسعید بابایی(فقه و حقوق)

 

12-13/30

مشاوره دینی ، فرهنگی

خانم نرگس خاتون خلیلیان (روان شناس)

 

14-16/15

روانشناختی( خشم، افسردگی، استرس، اضطراب)

یکشنبه

آقای دکتر امیر دیبایی( پزشک قانونی)

8-9

 

پزشکی قانونی

خانم سیده سعیده حجازی (مشاور)

9-11

 

فردی ازدواج مذهبی

آقای دکتر شمس الدین طرفی (روان شناس بالینی)

11-14/15

 

روانشناختی( خشم، افسردگی، استرس، اضطراب)

آقای دکتر مرتضی گلستانی پور ( روان شناس)

 

14-16

فردی ازدواج - خانواده

دوشنبه

آقای دکتر مرتضی گلستانی پور ( روان شناس)

8-9/30

 

فردی ازدواج خانواده

آقای دکتر امیر دیبایی( پزشک قانونی)

9/30-10/30

 

پزشکی قانونی

خانم زهره محمدی (مشاور)

10/30-13/30

 

فردی پیش از ازدواج

آقای دکتر بهنام مکوندی (برنامه ریز درسی)

 

14-16

مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی

سه شنبه

 

خانم دکتر فاطمه شریف محمدی(روان شناس)

8-12

 

تحصیلی تربیتی کودک

خانم راشین صبری (روان شناس)

12/30-14

 

روانشناختی( خشم، افسردگی، استرس، اضطراب)

خانم دکتر نسرین اردلی ( مشاور)

14-16

 

فردی ازدواج- زوج درمانی

چهارشنبه

آقای دکتر شمس الدین طرفی (روان شناس بالینی)

8-11

 

روانشناختی( خشم، افسردگی، استرس، اضطراب)

خانم طیبه جعفری ( مددکار)

11-12/30

 

مددکار( افزایش توانایی و قابلیت افراد در سازگاری با وظایف و مشکلاتی که با آنها روبه رو هستند)

خانم دکتر رضوان همایی ( روان شناس)

 

12/45-14/15

کودک نوجوان - تحصیلی

 

 

توجه: آقای دکتر محمود چناری روان پزشک این مرکز می باشند.