بروشورها

بروشورها :

 

ردیف

عنوان

دانلود

ردیف

عنوان

دانلود

1  آشنایی با مرکز مشاوره 31  مددکاری اجتماعی          
2  روابط بین فردی 32  مدیریت خشم
3  ارتباط 33  هراس اجتماعی
4  پرسشگری و تفکر نقادانه 34  آشنایی با ماده اعتیاد آور ریتالین
5  تفکر خلاق 35  تاب آوری
6  تصمیم گیری 36  راه های بیرون آمدن از انکار
7  مهارت حل مسئله 37   خود آگاهی                          
8  آنچه در مورد اعتیاد باید بدانیم  38  نقش مبانی اخلاق
9  چگونه مطالعه کنیم 39  7 کلید طلایی برای یک زوج موفق
10  همدلی 40  سال اول زندگی مشترک
11  اشتباه والدین شاغل 41  خانواده
12 نه به اعتیاد 42 برنامه ریزی درسی
13 هوش هیجانی 43 کرونا ویروس و کودکان
14 چگونه مطالعه موثر داشته باشیم 44 نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد
15 ارتقای عزت نفس 45 نه به مصرف شیشه
16 زندگی با افراد افسرده 46 چگونه به خود انگیزه دهیم
17 آیا هیجانات خود را کنترل میکنید 47 مهارت نه گفتن
18 اهمیت مشاوره مذهبی 48 مهارت مدیریت خشم
19 آشنایی با علایم استرس 49 اعتیاد زنان
20 قلیان 50 بهبود مهارتهای بین فردی در محیط کار
21 پیشگیری از اختلال سوگ
درشرایط قرنطینه
51 مقابله با احساس شکست
22 تاثیر مواد مخدر بر بدن 52 ترفند سرگرم کردم کودکان
23 خانواده و اعتیاد و مهارت های زندگی 53 سبک های فرزند پروری
24 خود آگاهی و خودپنداره 54 نقش مبانی اخلاق بر بهداشت روانی زوجین
25 دانستنی های اعتیاد 55 خود تخریبی و ویژگی های آن
26 مهلک ترین مواد مخدر 56 کتاب خوانی
27 قلیان و باورهای غلط      
28 روش های پیشگیری از اعتیاد      
29 ترامادول و عوارض آن      
30 آسیب شناسی اعتیاد