بروشورها

بروشورها :

 

 

ردیف

عنوان

دانلود

ردیف

عنوان

دانلود

1  آشنایی با مرکز مشاوره 26  مددکاری اجتماعی          
2  روابط بین فردی 27  مدیریت خشم
3  ارتباط 28  هراس اجتماعی
4  پرسشگری و تفکر نقادانه 29  آشنایی با ماده اعتیاد آور ریتالین
5  تفکر خلاق 30  تاب آوری
6  تصمیم گیری 31  راه های بیرون آمدن از انکار
7  مهارت حل مسئله 32   خود آگاهی                          
8  آنچه در مورد اعتیاد باید بدانیم  33  نقش مبانی اخلاق
9  چگونه مطالعه کنیم 34  7 کلید طلایی برای یک زوج موفق
10  همدلی 35  سال اول زندگی مشترک
11  اشتباه والدین شاغل 36  خانواده
12 نه به اعتیاد 37 برنامه ریزی درسی
13 هوش هیجانی 38 کرونا ویروس و کودکان
14 چگونه مطالعه موثر داشته باشیم 39 نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد
15 ارتقای عزت نفس 40 نه به مصرف شیشه
16 زندگی با افراد افسرده 41    
17 آیا هیجانات خود را کنترل میکنید 42    
18 اهمیت مشاوره مذهبی 43    
19 آشنایی با علایم استرس 44    
20 قلیان 45    
21 پیشگیری از اختلال سوگ
درشرایط قرنطینه
46    
22 تاثیر مواد مخدر بر بدن 47    
23 خانواده و اعتیاد و مهارت های زندگی 48    
24 خود آگاهی و خودپنداره 49    
25 دانستنی های اعتیاد 50