خدمات مرکز مشاوره

خدمات مرکز مشاوره

مرکزمشاوره دانشگاه فعالیت‌های مختلف و متنوعی انجام می‌دهد چنین فعالیت‌هایی با همکاری متخصصانی از رشته‌ های روان شناسی ، مشاوره ، حقوقی ، معارف اسلامی و فقه ، برنامه ریزی درسی ،  و ... انجام می‌شود.

- پیشگیری، روان درمانی ، مشاوره ، آموزش مهارت‌ها و موضوعات خاص و مرتبط با زندگی دانشجویی، جوانی، نوجوانی، آسیب های مواد مخدر و روان گردانها ، و‌.....


- در مرکز مشاوره، دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف از جمله بهداشت روان ، برگزار می‌شود که معمولاً‌ به مطالبی مانند مهارتهای ارتباطی، مهارت حل مسئله، مهارتهای زندگی، ازدواج، مهارت‌های تحصیلی ، آسیب های مواد مخدر و.... می‌پردازد.

- بسیاری ازفعالیت‌های آموزشی مرکز مشاوره به صورت آموزش‌های کارگاهی است. منظور از آموزش کارگاهی آن است که بلافاصله بعد از آموزش هر مطلب، شرکت کنندگان در دوره، مطالب آموزشی را در گروههای کوچک به صورت عملی تمرین می‌کنند تا اشکالات و ایرادهای احتمالی آنان مشخص شده و بتوانند به صورت عملی و مفید در زندگی خود آن‌ها را به کار گیرند.

در مرکز مشاوره متخصصان و روان‌شناسان، گرایش‌های مختلف از جمله مشاور خانواده ، مشاور تحصیلی ، روان شناس بالینی ، روان شناس تربیتی ،  روان پزشک، مددکار اجتماعی، حقوق دان ، مشاور دینی و مذهبی و کادر اداری و آموزشی حضور دارند. و آماده خدمات رسانی به دانشجویان عزیز ، کارکنان محترم و اساتید بزرگوار می باشند.