معاونین گذشته


 
معاون دانشجویی
ساسان شرفی
از ابتدای 94 تا آبان 94

مشاهده فعالیتهای علمی- پژوهشی
 

معاون فرهنگی
حجه الاسلام والمسلمین سید حسین یوسفی فخر
از       تا آبان 94