دانشجویان مشمول

قابل توجه دانش آموختگان ذکوری که مشمول خدمت بوده اند و در زمان تحصیل از معافیت تحصیلی استفاده کرده اند
 نامه لغو معافیت تحصیلی فارغ التحصیلان ذکور به آدرس ذکر شده در تسویه حساب آنها ارسال خواهد شد چنانچه یک ماه پس از تحویل پرونده به اداره فارغ التحصیلی نامه لغو معافیت تحصیلی خود را دریافت ننمودید از طریق مسئول نظام وظیفه دانشگاه موضوع را پیگیری نمایید.

این دسته از فارغ التحصیلان می توانند با ارائه یکی از مدارک زیر ، مدارک فارغ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت،دانشنامه و ریزنمرات قابل ترجمه رادریافت نمایند:

۱- کارت پایان خدمت دوره ضرورت و کارت معافیت دائم

۲- کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن(بدون غیبت اولیه)

۳- گواهی اشتغال به خدمت یا تحصیل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- آموزش و پرورش- سازمان کشتیرانی ج.ا.ا -آموزشگاه فنون هواپیمایی در ارتباط با متعهدین خدمت در سازمانهای مذکور(موضوع مواد ۶-۷-۸-۹ قانون وظیفه عمومی) و همچنین گواهی اشتغال به خدمت در مشاغل قضایی برای فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی موضوع ماده واحده مربوطه مصوب ۹/۱۱/۷۳ مجلس شورای اسلامی

۴- گواهی نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

۵- گواهی اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نیروهای نظامی و انتظامی بدون قید غیبت اولیه

 

 

۶- گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی بالاتر که در آن به شماره و تاریخ نامه ناجا مبنی بر موافقت با معافیت تحصیلی در مقطع بالاتر اشاره شده باشد.

۷- ارائه اصل و تصویر برگ سبز اعزام به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

۸- گواهی های صادره از سازمان وظیفه عمومی یا معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استانها(و وظیفه عمومی تهران بزرگ و کرج)مبنی بر اینکه ذینفع حائز شرایط دریافت یکی از معافیت ها(سه برادری-موارد خاص و ...) یا کارت پایان خدمت میباشد(خدمت دوره ضرورت را به اتمام رسانده) و کارت وی در حال صدور است.