کار دانشجویی


به منظور بهره گیری از توانمندی و خلاقیت‌های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی، و پشتیبانی و نیز ایجاد زمینه‌های کسب تجربه علمی وعملی برای دانشجویان و کمک به تأمین بخشی از مخارج تحصیلی آنان فرصت کار دانشجویی به شرح زیر در واحد علوم و تحقیقات خوزستان ایجاد شده است که مفاد آن به شرح ذیل می‌باشد:

شرایط لازم برای اشتغال به کار دانشجویان متقاضی:
گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی
نداشتن سابقه در کمیته انضباطی دانشجویی واحد
داشتن صلاحیت‌های عمومی، حسن سلوک و اخلاق حسنه
نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های جاری به تشخیص مسوولین واحد
داشتن اعلام نیاز از معاونت‌های ذیربط برای انجام کار دانشجویی
داشتن میانگین حداقل ۱۲ برای دوره‌های کاردانی و کار‌شناسی و ۱۴ برای مقاطع بالا‌تر
داشتن کارایی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص معاون ذیربط

ضوابط و نکات مهم:
الف- در صورت عدم رضایت واحد از کار دانشجو و یا رفع نیاز، با اعلام قبلی و رعایت فاصله زمانی یک ماهه به کار دانشجو خاتمه داده می‌شود.
ب- اجرای مفاد این آئین نامه هیچگونه تعهد استخدامی برای واحد در قبال دانشجو ایجاد نخواهد کرد.
ج- دانشجویانی که دارای سابقه انضباطی هستند ولی در رفتار خود تجدید نظر کرده و اصلاح شده‌اند بنا به تشخیص معاون دانشجویی واحد می‌توانند به کار دانشجویی مشغول شوند.
د- استفاده از کار دانشجویی برای انجام کار‌ها و امور کلیدی که به نحوی با سرنوشت تحصیلی خود دانشجو یا دیگر دانشجویان ارتباط دارد یا در مواردی که امکان سوء استفاده از موقعیت ایجاد شده وجود دارد، ممنوع است. تشخیص و مسوولیت اجرای دقیق این امر بر عهده معاونت ذیربط است.
ه- صدور مجوز نهایی انجام کار دانشجویی و تعیین حداکثر ساعات کار دانشجو در هر ترم، با توجه به تعداد واحدهای اخذ شده در آن ترم بر عهده حوزه معاونت دانشجویی واحد است. بدیهی است ساعات کار دانشجو نباید همزمان با ساعات تشکیل کلاس‌های درسی دانشجو باشد.
و- پرداخت حق الزحمه ماهانه دانشجو منوط به تأیید کار انجام شده توسط معاون ذیربط و ارسال فرم گزارش کار به معاون دانشجویی واحد است.
ز- دانشجو بایستی پس از پایان هر نیمسال نسبت به تحویل فرم گزارش کار به تفکیک ماه طبق فرم مربوطه اقدام نماید و در صورت عدم تحویل در موعد مقرر دانشگاه تعهدی برای پرداخت حق الزحمه نخواهد داشت.
ح - چنانچه کار محوله موجب افت وضعیت آموزشی دانشجو شود، معاون دانشجویی ساعات کار او را برای نیمسال بعد کاهش داده و در صورت افزایش افت تحصیلی، از ادامه کار وی جلوگیری خواهد شد.

نحوه پرداخت حق الزحمه:
الف- حق الزحمه کار دانشجو به صورت تخفیف در شهریه تحصیلی وی منظور می‌گردد تا مشمول بیمه و مالیات نشود.

ب- پرداخت حداکثر حق الزحمه منوط به گذراندن بیش از ۵۰ درصد کل واحدهای درسی دوره تحصیلی می‌باشد.

پ- درصورتیکه میانگین کل نمرات دانشجو در رشته‌های علوم انسانی، هنر، زبان و کشاورزی بیش از ۱۷ و در رشته‌های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم پزشکی بیش از ۱۶ باشد حق الزحمه وی به میزان ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

ج-
حداکثر مدت زمان همکاری برای هر دانشجو ۱۲۰ ساعت در ماه می‌باشد. 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کار دانشجویی:

۱- فرم پیوست (جهت ارائه تقاضای کار دانشجویی بر روی لینک تصویری زیر کلیک کنید)

۲- تصویر انتخاب واحد تایید شده از اداره آموزش

۳- ۲ قطعه عکس پشت نویسی شده

۴- تصویر تمام صفحات شناسنامه

۵- تصویر کارت ملی

توجه: پس از تکمیل فرم زیر مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده کار دانشجویی (ردیفهای ۲ تا ۵) را به امور دانشجویی تحویل دهید.