مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی امین

 

 

 

 

 

    نسرین اردلی مسئول مرکز مشاوره دانشجویی

    دکتری تخصصی مشاوره

معرفی مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی امین

مواجهه با مسائل مختلف زندگی اعم از فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی، حقوقی و غیره اغلب چالش برانگیز و همراه با احساس نارضایتی، سردرگمی، اضطرابو درماندگی است. همه به تجربه دریافته ایم که به تنهایی قادر به اداره همه مسائل مختلف زندگی نیستیم. گاهی ممکن است به منظور حل مشکلات از راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان بهره مند شویم، لیکن کمک تخصصی، حل بهتر و سریع تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می‌سازد. ورود به دانشگاه و شروع زندگی دانشجویی، به دلیل تغییرات عمده‌ای که در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد به وجود می‌‌آورد، استرس زاست و گاهی به دلیل عدم دسترسی به منابع حمایتی مطمئن، موجب ایجاد بحران‌هایی برای دانشجو می‌شود، مرکز مشاوره دانشگاه آزاد واحد اهواز  با توجه به ضرورت‌های ذکر شده و به منظور کمک به دانشجویان و کارکنان خدمات متعددی را در زمینه‌های مختلف ارائه می‌کند. اهم خدمات را می‌توان در، دو بعد،  ارائه خدمات درمانی (مشاوره، رواندر مانی، مددکاری) و پیشگیری خلاصه نمود که در ادامه تشریع می شود.

 خدمات مرکز مشاوره

وظایف و فعالیتها

ارائه خدمات مشاوره و روان درمانی

تیم تخصصی مرکز مشاوره دانشگاه شامل روانپزشک، روانشناس بالینی، مشاوره خانواده و ازدواج، مشاور تربیتی ، مشاور تحصیلی، مددکار، روانسنج و مشاور مذهبی است. متخصصان این مرکز به شیوه‌های حضوری، مشاوره تلفنی، مشاوره الکترونیکی ارائه خدمات می نمایند. این خدمات در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه  در مرکز مشاوره دانشگاه و در تمامی روزهای هفته در شعبات آن در سطح خوابگاه ها ارائه می شود..

مشاوره تلفنی

جهت افزایش دسترسی دانشجویان به خدمات مشاوره‌ای در مواقع بحرانی و در ایام کرونا خدمات مشاوره ای به صورت تلفنی نیز برگزار می گردد. 

مشاوره الکترونیکی

مشاوره الکترونیکی از طریق ایمیل مرکز مشاوره دانشگاه به نشانیcounseling.aa@yahoo.com صورتمی‌گیرد. علاقه‌مندانمی‌توانندپرسش‌هایخودرابهاینایمیلمطرحکردهوپاسخمتخصصانرادرایمیلخوددریافتنمایند.

بهداشت روان و پیشگیری

از آنجا که بهداشت روان پایه و اساس رشد انسان است، توجه به آن یکی از ملزومات زندگی موفق است. فراز و نشیب های بسیاری در زندگی وجود دارد که لازم است درباره آنها بحث و گفتگو شود. به همین منظور این مرکز؛ با هدف پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعیدرزمینه‌هایمختلف اعم از تدوین و انتشار، بسته های آموزشی مکتوب،  بروشور، فیلم های کوتاه ، برگزاری نمایشگاه، انجام طرح غربالگری و همچنین  برگزاری دوره های آموزشی و همایش هایی  با عناوین مختلفی نظیر؛ آموزش‌های پیش از ازدواج، مهارتهای زندگی، فرزند پروری ، اصول مطالعه و برنامه‌ریزی، پیشگیری از اعتیاد و مواد روان‌گردان ، آشنایی با ایدز و پیشگیری از آن و غیره در سطوح مختلف؛ ویژه کارکنان دانشگاه ، کارشناسان مرکز مشاوره و دانشجویان برگزار می‌نماید.

شعب و دفاتر محل ارائه خدمات

مرکز مشاوره دانشگاه (شعبه مرکزی)

مرکز مشاوره دانشگاه واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ـ دانشکده علوم انسانی (ساختمان شهید بهشتی ) طبقه همکف راهروی سمت راست  روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱6 به دانشجویان و کارکنان خدمات مشاوره و بهداشت روان ارائه می کند. این مرکز دارای شعبه در سطح خوابگاه های دانشگاه است.

شعب خوابگاهی

شعب خوابگاهیبه منظور تسهیل دسترسی دانشجویان به خدمات مشاوره ای و روان درمانی فعالیت می نماید ، روزهای کاری این شعب شامل تمام روزهای هفته می باشد. همچنین برگزاری مشاوره های گروهی ،  نمایشگاه ، کارگاه ، سخنرانی و جلسات پرسش و پاسخ روان شناختی از جمله سایر فعالیتهای این شعب می باشد.

                                         

                                        

 

آدرس ما:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشکده علوم انسانی (شهید بهشتی) طبقه همکف راهروی سمت راست مرکز مشاوره دانشجویی

شماره تلفن: ۳۳۳۴۸۳۷۹