ارتباط با دفتر کانون


مسئول کانون فارغ التحصیلان دانشگاه: دکتر عادل مدحج

تلفن تماس: 4435280 و 4457612 داخلی 302

پست الکترونیک:
kanoon@khouzestan.srbiau.ac.ir