خدمات و تسهیلات

خدمات و تسهیلات اعضای کانون فارغ التحصیلان

- عضویت در بانک اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

- دعوت به جشن ها و گردهمایی های عمومی                                                                

- دعوت به سمینارهای آموزش عمومی                                                                    

- تخفیف ویژه مؤسسات آموزشی طرف قرارداد

- امکان حضور در دوره های آموزشی و کارگاههای تخصصی با تسهیلات ویژه                                

- ارسال بسته های آموزشی برگزاری آزمون تحصیلات تکمیلی با تسهیلات ویژه

- معرفی به سازمان های دولتی و شرکتهای خصوصی

- امکان حضور در تورهای سیاحتی و تفریحی با تسهیلات ویژه

 

خدمات و تسهیلات ویژه دارندگان کارت عضویت کانون فارغ التحصیلان

- صدور کارت شناسایی معتبر فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأیید اداره کل فارغ التحصیلان دانشگاه

- امکان بهره برداری از کتابخانه و امکانات آموزشی، پژوهشی و ورزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور

- استفاده از امکانت ورزشی با تخفیف ویژه

- امکان حضور در بازدیدهای علمی، تخصصی

- دریافت بولتن های الکترونیکی کانون

- اولویت استخدام اعضای کانون در دانشگاه آزاد اسلامی

- اولویت واگذاری پروژه های عمرانی، خدماتی و تحقیقاتی واحدها به اعضای کانون

- تسهیلات دریافت تخفیف از حدود 100 مرکز خدماتی- رفاهی و ورزشی

- بیمه خدمات درمانی دندانپزشکی با 50 درصد تخفیف