اداره تربیت بدنی

وظایف و عملکرد تربیت بدنی

تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز زیر نظر معاونت دانشجویی این واحد فعالیت می کند، عمده فعالیت های این قسمت شامل موارد زیر می باشد:

1- تعیین میزان علاقمندی دانشجویان به رشته های ورزشی

بر اساس میزان علاقمندی دانشجویان به رشته های ورزشی مصوب منطقه شامل بستکبال خواهران و برادران، والیبال خواهران وبرادران، فوتسال خواهران وبرادران و کارکنان ، بدمینتون خوهران و برادران، کاراته خواهران و برادران ، تنیس روی میز خواهران وبرادران ، آمادگی جسمانی خواهران و برادران ، هندبال خواهران وبرادران، شنا خواهران وبرادران، فوتبال برادران، جودو برادران، کشتی فرنگی و آزاد برادران ، و دو میدانی برادران جهت تشکیل تیم های ورزشی برنامه ریزی بعمل می آید.
 

2- عقد قرارداد با سالنهای ورزشی جهت تمرین دانشجویان

 پس از بازدید از امکانات سالن های ورزشی و اطمینان از رعایت استانداردها جهت عقد قرارداد اقدامات لازم صورت می پذیرد.

 

3- عقد قرارداد با مربیان ورزشی

پس از بررسی رزومه کاری مربیان ورزشی مورد نیاز ، قرارداد همکاری با مربیان مورد نظر منعقد می گردد.
 

4-انتخاب اعضا تیم های ورزشی

پس از اطلاع رسانی به دانشجویان ورزشکار و علاقمند، برنامه جلسات تمرین اعلام شده و اعضای تیم های ورزشی توسط مربیان انتخاب و تیم های ورزشی جهت شرکت در مسابقات منطقه شکل می گیرد.
 

5- نظارت بر انجام تمرینات منظم تیم های ورزشی

 تمامی مراحل تمرین و آماده سازی تیم های ورزشی تحت نظر مسئول تربیت بدنی واحد انجام می پذیرد .
 

6-اعزام تیم های ورزشی جهت انجام مسابقات

تیم های ورزشی منتخب پس از طی مراحل اداری و تجهیز به مسابقات منطقه ای اعزام می گردند.