اداره فارغ التحصیلان

 

 اداره فارغ التحصیلان

این اداره در حوزه معاونت دانشجویی فعال بوده و اهم وظایف محوله به آن عبارتند از :

1) صدور مدارک پایان تحصیلات دانش آموختگان

2) پاسخگویی به استعلام ادارات و سازمانها در خصوص تایید مدارک صادره از این واحد دانشگاهی 

3) صدور ریزنمرات جهت استفاده در داخل کشور

4)  صدور ریزنمرات قابل ترجمه جهت متقاضیان در خارج از کشور

5) امور مرتبط با مفقود شدن مدارک تحصیلی و صدور مدارک المثنی

  

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل

1  تصویر صفحات شناسنامه (تمامی صفحات) 

2)  تصویر کارت ملی

3) تصویر کارت پایان خدمت و حکم کارگزینی و گواهی اشتغال بکار برای شاغلین رسمی آموزش و پرورش و ارگانهای نظامی

4) تصویر مدرک پایه (مقطع کارشناسی ارشد : اصل مدرک کارشناسی) (مقطع دکتری : اصل مدرک کارشناسی ارشد)

5) تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع پایه

6) 4 قطعه عکس (43 )

7) فیش واریزی به مبلغ 185000 ریال به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی شعبه زبرجد تهران (مقطع کارشناسی ارشد)

8) فیش واریزی به مبلغ 275000 ریال به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی شعبه زبرجد تهران (مقطع دکتری)

در صورتیکه دانشجوی دکتری عضو هیات علمی باشد با ارائه حکم کارگزینی نصف مبلغ فوق (132500 ریال)   واریز می شود.

9) فیش واریزی به مبلغ 20000 ریال به شماره حساب 0105984839004 بانک ملی (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)

10) فرم تسویه حساب


نکاتی در خصوص گواهینامه موقت

1) گواهینامه موقت تنها برای یکبار صادر شده و صدور مجدد و تمدید اعتبار آن امکانپذیر نخواهد بود.

2)با توجه به اینکه گواهینامه موقت جایگزین گواهی انشایی گردیده لذا به هیچ عنوان صدور گواهی انشایی برای فارغ التحصیلان میسر نبوده و گواهینامه موقت در اسرع وقت صادر می شود.

3)گواهینامه موقت برای کلیه فارغ التحصیلان صادر می گردد.

4)جهت اخذ مدرک نهایی (دانشنامه) ارائه گواهینامه موقت الزامی است.

5)برای فارغ التحصیلانی که از وام صندوق رفاه استفاده کرده اند و به صندوق مذکور بدهکار هستند در ذیل مندرجات گواهینامه موقت مبلغ بدهی و نحوه بازپرداخت آن قید خواهد شد.

  

 مدارک لازم جهت صدور دانشنامه المثنی

1)فرم تعهدنامه ( قابل دانلود از قسمت " فرمها "  در همین سایت )

2) فرم استشهاد محلی که حداقل به امضای 3 نفر رسیده باشد و امضای یک نفر در دفترخانه مورد تاییدقرار گیرد. ( قابل دانلود از قسمت " فرمها "  در همین سایت )

3) نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار در 3 نوبت ( هر 2 هفته یکبار به هزینه شخصی متقاضی)( قابل دانلود از قسمت " فرمها "  در همین سایت )

4)فیش واریزی به مبلغ 300000 ریال به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی شعبه زبرجد تهران

5)درخواست کتبی متقاضی جهت صدور مدارک

 

با توجه به اینکه صدور مدرک المثنی در صورت مفقود شدن شرایط پیچیده ای دارد از فارغ التحصیل تقاضا می شود در حفظ و نگهداری مدارک خود دقت لازم را بعمل آورد.

 

شرایط صدور مدرک المثنی برای مدارک آسیب دیده در حوادث

1)ارائه اصل مدرک آسیب دیده به واحد دانشگاهی که غیر قابل استفاده بودن آن به تایید واحد برسد.

2) درخواست صدور مدرک المثنی با ذکر علت آسیب دیدگی (دانشنامه المثنی)

3) فیش واریزی به مبلغ 30000 ریال به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی

 

شرایط تغییر مشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل

در صورتیکه مشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل به استناد رای دادگاه و سند رسمی اداره ثبت احوال تغییر نماید اصلاح مدرک برای فارغ التحصیل بشرح ذیل خواهد بود.

1) در صورتیکه دانشنامه برای فارغ التحصیل صادر نشده باشد واحد دانشگاهی می تواند پس از احراز اطمینان از تغییر مشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل، دانشنامه را بدون هیچگونه هزینه ای با مشخصات جدید صادر و به همراه تصویر برابر اصل شده دادگاه و تمام صفحات شناسنامه برای تایید به سازمان مرکزی ارسال نماید.

  2) در صورتیکه تغییرات شناسنامه ای بعد از صدور دانشنامه انجام شده باشد فارغ التحصیل می بایست مبلغ 30000 ریال بابت صدور مدرک با مشخصات جدید به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی واریز و واحد دانشگاهی مدارک لازم را شامل دانشنامه، تمامی صفحات شناسنامه و فیش واریزی را جهت ابطال مدرک قبلی و تایید مدرک جدید به سازمان مرکزی ارسال می نماید.

 

شرایط و مدارک لازم جهت دریافت مدرک

مدرک فارغ التحصیلی فقط به شخص فارغ التحصیل یا وکیل قانونی (وکالت محضری) وی با اخذ امضاء تحویل می گردد.

 

1) گواهینامه موقت : در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی) با مراجعه به قسمت فارغ التحصیلان واحد در ساعات اداری جهت دریافت گواهینامه موقت خود اقدام نمایید.

2) دانشنامه : در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت و کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی) با مراجعه به قسمت فارغ التحصیلان واحد در ساعات اداری جهت دریافت دانشنامه خود اقدام نمائید.

3) ریزنمرات : در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه و کارت ملی) با مراجعه به قسمت فارغ التحصیلان واحد در ساعات اداری جهت دریافت ریزنمرات خود اقدام نمائید.


لازم بذکر است دریافت ریز نمرات تایید شده توسط سازمان مرکزی در صورت درخواست فارغ التحصیل و پرداخت هزینه میسر بوده و در صورت تمایل به دریافت کارنامه تحصیلی می توانید با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه به اداره فارغ التحصیلان مراجعه فرمائید.

  

شرایط دریافت مدرک مشمولین

1) دارندگان کارت پایان خدمت

2) دارندگان کارت معافیت

3) گواهی صادره از از نیروی نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

4) گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت

5) گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر

6) برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون مهر غیبت

7) گواهی های صادره از سازمان وظیفه عمومی مبنی بر اینکه ذینفع حائز شرایط دریافت یکی از معافیت ها یا کارت پایان خدمت میباشد.

 

نکات مهم :

1) به استناد بند 17 بخشنامه شماره 162131/34 مورخ 31/4/89 سازمان مرکزی، تحویل مدرک فارغ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریزنمرات تنها به فرد فارغ التحصیل و یا کسانیکه از   فارغ التحصیل وکالت نامه رسمی به همراه داشته باشند امکان پذیر است.

2) برای دریافت دانشنامه، اصل گواهینامه موقت باید مسترد گردد.

3) به فارغ التحصیلانی که از وام بلند مدت استفاده کرده اند گواهینامه موقت تحویل میگردد، اما تحویل دانشنامه منوط به تسویه حساب وام می باشد.

4) پشت نویسی عکسها باعث مخدوش شدن آنها نشود.

5) جهت تایید ترجمه دانشنامه و ریزنمرات به معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس خیابان پاسداران، گلستان هشتم، نبش خیابان امیر ابراهیمی مراجعه نمائید.