برنامه مشاوره تلفنی روانشناسان و مشاوران در نیمسال دوم ۹۹-۹۸

                                                باسمه تعالی

                                                                             برنامه مشاوره تلفنی روانشناسان و مشاوران

                                                                            مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی امین حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

                                                                             دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  نیمسال دوم  99 ـ 98

 

ایام هفته

ساعت

نام مشاور

شماره تماس

موضوع کارشناسی

 
 

شنبه

12-8

آقای غلامرضا بهنیا( مشاور)

33348340

فردی ـ ازدواج ـ خانواده

 

12-9

خانم الهام دوست محمدی ( مشاور)

33348341

 

فردی پیش از ازدواج و خانواده

 

16-12

خانم دکتر مریم غلام زاده ( مشاور)

33348340

فردی ازدواج  - زوج

 

12-10

حجت الاسلام دکتر سعید بابایی

33348343

مشاور مذهبی مشاور حقوقی خانواده

 

یکشنبه

14- 10 

دکتر نسرین اردلی( مشاور)

33348340

فردی ازدواج زوج و خانواده

 

16-13

نسیم هاشمی ( روانشناس بالینی )

33348341

طلاق ، اعتیاد و پیشگیری و ...)خشم ، افسردگی ، استرس، اضطراب...

 

دوشنبه

12-8

دکتر شمس الدین  طرفی

( روانشناس بالینی )

33348340

روانشناختی

خشم ، افسردگی ، استرس، اضطراب ، اعتیاد ، طلاق

 

17-14

خانم نسیم هاشمی ( روانشناس بالینی )

33348341

طلاق ، اعتیاد و پیشگیری و ...)خشم ، افسردگی ، استرس، اضطراب...

 

17-14

دکتر بهنام مکوندی( برنامه ریز درسی )

33348340

مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی

 

سه شنبه

14-10

دکتر نسرین اردلی( مشاور)

33348340

فردی ازدواج زوج درمانی و خانواده

 

14-10

خانم طیبه جعفری ( مددکار اجتماعی)

33348341

مددکار (افزایش توانایی و قابلیت افراد در سازگاری با وظایف و مشکلاتی که با آن روبرو هستند)

 

 

14 ـ 10

خانم زهره محمدی (مشاور)

33348343

فردی ـ ازدواج

 

چهارشنبه

11-8

دکتر شمس الدین  طرفی

( روانشناس بالینی )

33348340

روانشناختی

خشم ، افسردگی ، استرس، اضطراب ، اعتیاد ، طلاق

 

15-11

دکتر رضوان همایی( روانشناس تربیتی )

33348341

کودک نوجوان -  تحصیلی

 

20-16

دکتر پروین احتشام ( روانشناس)

33348343

ازدواج ـ خانواده ـ استرس ، افسردگی ، اضطراب

 

پنجشنبه

12-10

حجت الاسلام دکتر سعید بابایی

33348340

مشاور مذهبی مشاور حقوقی خانواده

 

14-10

خانم فردوس ابراهیمی ( مشاور )

33348341

فردی پیش از ازدواج