منابع مسابقات قرآن کریم

جزوات ویژه دانشجویان

عنوان دانلود
احکام خواهران
ادعیه و زیارت
ترجمه انگلیسی
ترجمه و تفسیر قرآن
صحیفه سجادیه
نهج البلاغه
نماز
احکام برادران مراجعه حضوری به کانون قرآن و عترت
زندگانی پیامبر مراجعه حضوری به کانون قرآن و عترت

 

جزوات ویژه اساتید و کارکنان

 

عنوان دانلود
زندگانی 14 معصوم
تفسیر و ترجمه قرآن (سوره زمر)