برنامه مشاوره خوابگاه در نیمسال اول ۹۹-۹۸

باسمه تعالی

برنامه زمانبندی مشاوران مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی امین حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

 در خوابگاه دانشجویی حضرت معصومه (س)دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 نیمسال اول  99ـ 98

روزهای  هفته

کارشناس

زمان مشاوره

موضوع کارشناسی

شنبه

خانم فردوس ابراهیمی

 (مشاور)

19ـ 15

  پیش از ازدواج و خانواده  

یکشنبه

خانم سیده سعیده حجازی

(مشاور)

19ـ 15

مشاوره مذهبی و فرهنگی  ـ  فردی

دوشنبه

خانم شیوا یزدی زاده

19ـ 15

مشاوره بهداشتی

سه شنبه

خانم نسیم هاشمی

   (روان شناس بالینی)

19ـ 15

آسیب های اجتماعی( طلاق ، اعتیاد و پیشگیری و ...)

خشم ، افسردگی ، استرس، اضطراب...

چهارشنبه

خانم الهام دوست محمدی  

( مشاور)

19ـ 15

فردی ـ پیش از ازدواج

پنج شنبه

خانم الهام دوست محمدی  

( مشاور)

19ـ 15

فردی ـ پیش از ازدواج

جمعه

خانم دکتر فاطمه شریف محمدی(روان شناس تربیتی)

19ـ 15

تحصیلی ، تربیتی ، کودک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

مرکز مشاوره دانشجویی حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز