برنامه مرکز مشاوره نیسمال اول ۹۹-۹۸

 

 باسمه تعالی

برنامه زمان‌بندی مشاوران مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی امین  حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی    

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  نیمسال اول  99 ـ 98

 

ایام هفته

کارشناس مربوطه

ساعت مشاوره

موضوع کارشناسی

صبح

عصر

شنبه

آقای غلامرضا بهنیا( مشاور)

12ـ 8

 

فردی ـ ازدواج ـ خانواده

خانم نرگس خاتون خلیلیان(روان شناس)

 

15ـ13

روانشناختی ( خشم ، افسردگی ، استرس ، تحصیلی ـ اضطراب)

خانم دکتر فاطمه شریف محمدی (روان شناس تربیتی)

 

16/30ـ 15

                تحصیلی ـ تربیتی کودک

یکشنبه

آقای دکتر امیر دیبایی(پزشک قانون)

10ـ 8

 

پزشکی قانونی

آقای دکتر بهنام مکوندی(برنامه ریز درسی)

12ـ10

 

مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی

خانم سیده سعیده حجازی (مشاور)

13-14/30

 

مشاور دینی ، فرهنگی ، فردی

خانم دکترنسرین اردلی (مشاور)

 

16 ـ14/30

فردی ـ ازدواج ـ زوج درمانی و خانواده

دوشنبه

خانم زهره محمدی(مشاور)

10-8

 

 

فردی ـ ازدواج

خانم طیبه جعفری(مددکار)

11/30ـ 10

 

مددکار (افزایش توانایی و قابلیت افراد در سازگاری با وظایف و مشکلاتی که با آن روبرو هستند)

خانم دکتر پروین احتشام زاده(روان شناس)

12/30ـ 11/30

 

ازدواج ـ خانواده ـ استرس ، افسردگی ، اضطراب

مشاور حقوقی

 

 

 

سه شنبه

خانم دکتر  فاطمه  وزیر نیا (مشاور)

10ـ 8

 

 

فردی ، زوج درمانی و  خانواده

حجت الاسلام والمسلمین علی عطایی نسب

11ـ 10

 

مشاور دینی ، فرهنگی

خانم دکتر رضوان همایی (روان شناس تربیتی)

13ـ 11/30

 

کودک ـ نوجوان ـ تحصیلی

خانم نسیم هاشمی (روان شناس بالینی)

 

15ـ 13

آسیب های اجتماعی( طلاق ، اعتیاد و پیشگیری و ...)

خشم ، افسردگی ، استرس، اضطراب...

چهارشنبه

آقای دکترشمس الدین طرفی (روان شناس بالینی)

8-15/30

 

روانشناختی ( خشم ، افسردگی ، استرس ، اضطراب)

توجه :   آقای دکتر محمود چناری :  روان پزشک این مرکز می باشند.