شرایط دریافت مدارک فارغ التحصیلان دانشجویان ذکور مشمول

با استناد به بخشنامه شماره  427203/43 مورخ 17/11/1388   معاونت محترم دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به اطلاع می رساند:

     فارغ التحصیلان ذکور( مرد) دانشگاه می توانند با ارایه یکی از مدارک زیر مدرک پایان تحصیلات اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و ریزنمرات قابل ترجمه خود را دریافت نمایند.

  1. کارت پایان خدمت دوره ضرورت و کارت معافیت دائم
  2.  کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن( بدون غیبت اولیه)
  3. گواهی اشتغال به خدمت یا تحصیل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- آموزش و پرورش- سازمان کشتیرانی- ج.ا.ا- آموزشگاه فنون هواپیمایی در ارتباط با متعهدین خدمت در سازمان های مذکور( موضوع مواد6-7-8-9- قانون وظیفه عمومی) و همچنین گواهی اشتغال به خدمت در مشاغل قضایی برای فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی موضوع ماده واحده مربوطه مصوب9/11/73 مجلس شورای اسلامی
  4. گواهی نیروی نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور
  5. گواهی اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نیروهای نظامی و انتظامی بدون قید غیبت اولیه
  6. گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی بالاتر
  7. برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن
  8. گواهی های صادره از سازمان وظیفه عمومی یا معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان ها ( و وظیفه عمومی تهران بزرگ و کرج) مبنی بر اینکه ذینفع حائز شرایط دریافت یکی از معافیت ها( سه برادری- امور خاص و...) یا کارت پایان خدمت می باشد ( خدمت دوره ضرورت را بهاتمام رسانده) ویا کارت وی در حال صدور است.