مراحل ترجمه مدارک فارغ التحصیلان

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور ریز نمرات سازمان مرکزی ( ریز نمرات قابل ترجمه ):

 

1ـ تصویر دانشنامه یا تصویر گواهینامه ی موقت چهارامضایی( گواهینامه ی موقتی که به تایید اداره کل امور فارغ التحصیلان رسیده باشد)( مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تحویل تصویر گواهینامه موقت نیز الزامیست)

2ـ پرداخت مبلغ 000/300 ریال به حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بانک ملی   0104460446004

3ـ تحویل مدارک (موارد1و2) به کارشناس مربوطه ،واقع دراداره دانش آموختگان واحد دانشگاهی

  • ریز نمرات مذکور پس از ارسال به سازمان مرکزی و تایید و ارجاع به واحد دانشگاهی ، تحویل ذی نفع و یا وکیل ثبتی ایشان خواهد شد)
  • ریزنمرات از طریق دبیرخانه واحد دانشگاهی به سازمان مرکزی ارسال خواهد شد .

 

 

 

ترجمه  مدارک پایان تحصیلات دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی

 

مراجعه ذینفع و یا وکیل ثبتی ایشان  اصل ریزنمرات تایید شده ی سازمان مرکزی و دانشنامه ( ویا گواهینامه ی موقت چهارامضایی) را به یکی از دارالترجمه های رسمی تحویل می نماید